Skip to content Skip to navigation menu

Privacybeleid


Deze website is eigendom van Tennant Company met adres 10400 Clean Street, Eden Prairie, MN 55344-2650, Verenigde Staten ("Tennant") en wordt geëxploiteerd voor en namens zichzelf en al haar wereldwijde dochterondernemingen (de "Tennant Group"). Op schriftelijk verzoek is een lijst van de bedrijven uit de Tennant Group beschikbaar via het onderstaande adres.

Deze privacyverklaring met betrekking tot onze website en apps (gezamenlijk de "website") beschrijft onze praktijken met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens. We adviseren u om deze pagina op gezette tijden te bekijken en controleren op eventuele herzieningen.

De in deze privacyverklaring gehanteerde termen "wij/we", "ons", "onze" en "van ons" duiden op Tennant of een lid van de Tennant Group.

De in deze privacyverklaring gehanteerde termen "u", "uw" en "van u" duiden op gebruikers van onze website, mensen die een verzoek of een vraag aan ons richten, of onze klanten.

 

Inleiding tot de privacyverklaring

We zetten ons in voor de privacy en vertrouwelijkheid van de informatie die u aan ons hebt verstrekt. Deze privacyverklaring beschrijft ons actuele beleid en praktijken met betrekking tot uw informatie die door ons van u rechtstreeks en/of via de website is verzameld.

Houd er rekening mee dat wanneer u uw persoonsgegevens handmatig of in elektronische vorm aan ons verstuurt en/of onze website gebruikt, u er in toestemt dat alle persoonlijke gegevens iedere keer als u die verzendt door de Tennant Group kunnen worden verwerkt en/of kunnen worden gedeeld binnen de Tennant Group op de in deze privacyverklaring beschreven manier en voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden.

Wanneer we het hebben over "persoonsgegevens", is dat gedeelte alleen bestemd voor inwoners van de Europese Economische Ruimte (EER). "Persoonsgegevens" is informatie over u (een "betrokkene") waarvan het gebruik wordt beheerst door de toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming. Het omvat alle informatie aan de hand waarvan u direct of indirect kunt worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatiecode zoals uw naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of andere informatie over uw identiteit. Het grootste deel van "uw informatie" zal bestaan uit persoonsgegevens.

 

Kennisgeving van wijzigingen in deze verklaring

Wij zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze communicatiemethoden en voegen nieuwe functionaliteit en kenmerken toe aan deze website en onze bestaande diensten. Vanwege deze voortdurende wijzigingen, wetswijzigingen en technologische wijzigingen veranderen onze gegevenspraktijken van tijd tot tijd. Als en wanneer onze gegevenspraktijken veranderen, zullen wij u via deze webpagina hiervan op de hoogte brengen. We adviseren u om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

 

1. Verzameling van uw gegevens

U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken zodat u informatie, advies, producten of diensten van ons kunt ontvangen. We kunnen om informatie over u vragen en we kunnen vragen om informatie die ons in staat stelt om een gepersonaliseerde dienst aan u te verlenen. De informatie die u ons geeft wordt ofwel handmatig of elektronisch opgeslagen in onze databases.

We vullen de door u verstrekte informatie soms aan met informatie die wij van derden ontvangen. Bijvoorbeeld als we een onjuiste postcode krijgen, maken wij soms gebruik van een software van derden om die fouten te corrigeren.

Voor onze naleving van toepasselijke wetten en voorschriften kunnen we u soms om extra legitimatie vragen en we gebruiken hiervoor soms een kredietreferentiebureau (dit bureau maakt melding van een dergelijke aanvraag).

We behouden ons ook het recht voor om uw communicatie met ons per post, telefoon, e-mail, bezoeken aan onze website of andere vorm van verzending te controleren en/of te registreren voor doeleinden van kwaliteitscontrole, veiligheid en andere zakelijke vereisten, zoals toegestaan door de wet. Alle informatie over u die zich bevindt in dergelijke geregistreerde informatie zal worden verwerkt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens krijgen van andere leden van de Tennant Group, onze dienstverleners, vertegenwoordigers, adviseurs, geautoriseerde distributeurs, of zakenpartners.

 

2. Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken uw persoonsgegevens en delen uw persoonsgegevens met andere leden van de Tennant Group of andere partijen uitsluitend voor specifieke en beperkte doeleinden. We verzoeken uitsluitend om gegevens die voldoende en relevant zijn en die deze doeleinden niet overschrijden. Sommige van deze doeleinden kunnen omvatten:

 • Het leveren van de producten of diensten die u hebt aangevraagd of waarin u mogelijk geïnteresseerd bent;
 • U documenten sturen over onze relatie of uw transacties;
 • Uw vragen verwerken;
 • U op de hoogte stellen van nieuwe functies, producten, diensten en speciale evenementen;
 • U voorzien van marketingberichten over onze producten en diensten, evenals producten en diensten van derden waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn;
 • Het beheren van sweepstakes en wedstrijden;
 • Inhoud op onze website en advertenties personaliseren en verstrekken;
 • Wijzigingen testen en nieuwe functies, producten en diensten ontwikkelen;
 • Gegevens en rapporten genereren en beoordelen die ons gebruikersbestand en onze gebruikspatronen beschrijven;
 • De nauwkeurigheid, effectiviteit, bruikbaarheid of populariteit van onze website analyseren en onderzoek verrichten;
 • Uw identiteit verifiëren, fraude ontmoedigen en voorkomen, en de wettelijke voorwaarden handhaven die van toepassing zijn op uw aankoop van goederen en diensten van ons en het gebruik van onze website;
 • Geschillen oplossen en problemen oplossen op onze website;
 • Ons bedrijf beheren, inclusief de boekhouding;
 • Uw sollicitaties bij ons verwerken;

Waar van toepassing zal de rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden meestal omvatten:

 • Verwerking die nodig is voor het uitvoeren van een contract dat wij met u hebben gesloten;
 • Verwerking die noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of die van een derde, die wordt uitgevoerd op basis van onze legitieme belangen om ervoor te zorgen dat onze website, diensten en inhoud concurrerend zijn en efficiënt worden geleverd, zonder vertraging en op een gebruiksvriendelijke en gepersonaliseerde manier, rekening houdend met de feedback van de gebruiker, de gegevens en de profielen, om de beveiliging van ons bedrijf en van de informatie van onze gebruikers te verzekeren, en om de juiste en efficiënte administratie van ons bedrijf te verzekeren, tenzij voor een dergelijke verwerking krachtens de toepasselijke wetgeving toestemming is vereist;
 • Uw toestemming, indien deze krachtens de toepasselijke wetgeving is vereist;
 • Verwerking die noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen, bijvoorbeeld op verzoek van een rechtbank, regelgevende instantie of rechtshandhavingsinstantie; en
 • Andere toepasselijke juridische gronden voor verwerking van tijd tot tijd.

 

3. Cookies en soortgelijke technologieën

Op onze website gebruiken we "cookies". Cookies kunnen niet op zichzelf worden gebruikt om de identiteit van de gebruiker te achterhalen. Een cookie is een klein stukje informatie dat naar uw browser wordt verstuurd en daar of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Uw computer wordt niet beschadigd door cookies. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie binnenkomt. Op dat moment kunt u beslissen of u het cookie al dan niet wil accepteren. Voor meer informatie over onze praktijken inzake het gebruik van cookies op deze website kunt u ons Beleid inzake cookies raadplegen.

Onze website kan gebruik maken van de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke cookies - Deze cookies zijn essentieel om de gebruiker in staat te stellen veilig op de website te navigeren en om de gebruiker te voorzien van diensten die hij/zij specifiek heeft aangevraagd.
 • Functionele cookies - Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door gebruikersvoorkeuren op te slaan. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en locatie onthouden, als u deze informatie en het soort inhoud waarin u geïnteresseerd bent, opgeeft.
 • Prestatiecookies - Deze cookies verbeteren de prestaties van de platforms. Ze helpen pagina's bijvoorbeeld om sneller te laden.

In dit verband kunnen we van tijd tot tijd technologieën gebruiken die cookies benutten om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website. We kunnen bijvoorbeeld met behulp van de technologie nagaan welke pagina's van onze website door bezoekers worden bekeken. Aan de hand van technologie kunnen we ook bepalen welke webbrowsers door bezoekers worden gebruikt. Bij deze technologie wordt u niet persoonlijk geïdentificeerd; we gebruiken het alleen om er totaalstatistieken mee samen te stellen over het bezoek aan en het gebruik van onze website. We gebruiken dit soort gegevens om de inhoud en de functionaliteit van onze website en onze e-mail updates te verbeteren, beter inzicht te krijgen in onze klanten en bezoekers en de door ons aangeboden diensten te verbeteren.

We kunnen gebruik maken van webanalysediensten van derden op onze website, zoals die van Google Analytics en Adobe Analytics. Deze diensten maken gebruik van cookiegerelateerde technologieën om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken, inclusief door te registreren vanaf welke website van derden u komt. De verzamelde informatie wordt openbaar gemaakt aan of rechtstreeks verzameld door deze dienstverleners, die de informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren. Om te voorkomen dat Google Analytics uw gegevens gebruikt voor analyses, kunt u de Google Analytics Opt-Out Browser installeren of Adobe's Opt-Out gebruiken.

Wij gebruiken uw IP-adres ook om problemen met onze server te diagnosticeren en onze website te beheren. Het IP-adres is een numerieke code die uw computer of mobiele apparaat identificeert op een netwerk of, in dit geval, het Internet. Met uw IP-adres wordt ook brede demografische informatie verzameld, zoals het bepalen hoeveel van onze bezoekers van buiten de VS komen.

We kunnen ook IP-zoekopdrachten uitvoeren om te bepalen uit welk domein u komt (bijv. gmail.com of yourcompany.com) om zo de demografische gegevens van onze gebruikers nauwkeuriger te meten.

 • Targeting/reclame - Deze cookies helpen ons bij het plaatsen van relevante advertenties en het implementeren van procedures voor frequentieplafonds.

Derden van wie producten of diensten via onze website toegankelijk zijn of op de markt worden gebracht, kunnen ook cookies of andere traceertechnologieën op uw computer of apparaat plaatsen om informatie te verzamelen over uw gebruik van onze website, om (i) reclame-inhoud te informeren, te optimaliseren en te bedienen op basis van eerdere bezoeken aan onze website en andere sites, en (ii) te rapporteren over het verband tussen bezoeken aan onze website en onze vertoningen van reclame-inhoud, ander gebruik van reclamediensten, en de interactie met deze vertoningen van reclame-inhoud en diensten.

We kunnen ook toestaan dat derden (bijv. advertentienetwerken en ad-servers zoals Google AdWords) na uw bezoek aan onze website advertenties op maat aan u leveren, toegang krijgen tot hun eigen cookies of andere traceertechnologieën op uw computer of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Wij hebben geen toegang tot het gebruik van cookies of andere traceertechnologieën die door dergelijke derden kunnen worden geplaatst, en deze privacyverklaring is daarop ook niet van toepassing. Als u zich wilt afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising of als u advertenties van het Google Display Network wilt aanpassen, gaat u naar de pagina Google Ads-instellingen.

 

4. Openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens

We delen uw persoonlijke gegevens uitsluitend met derden onder de volgende beperkte omstandigheden:

 • We kunnen sommige bijzonderheden over u delen met andere leden van de Tennant Group, onze partners, adviseurs en andere vertegenwoordigers voor het beheer van ons bedrijf, zodat we u kunnen voorzien van de specifieke producten of diensten die u wenst of nazorg kunnen leveren voor producten of diensten die u momenteel van ons ontvangt;
 • Uw informatie kan van tijd tot tijd worden overgedragen naar derden die voor ons de verdere verwerking uitvoeren in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld, of voor doeleinden waarin u heeft toegestemd of anderszins in overeenstemming met deze privacyverklaring. Zo krijgt een derde bijvoorbeeld soms toegang tot uw persoonlijke gegevens om onze IT te ondersteunen of om namens ons een massamail te verzenden;
 • We kunnen de informatie in onze databases doorsturen of overdragen in naleving van wettelijke of regelgevende vereisten, omwille van de rechtsbedeling, voor de uitwisseling met databases ter bestrijding van fraude en lijsten met geweigerde partijen, om uw essentiële belangen te beschermen, om de veiligheid of integriteit van onze databases of deze website te beschermen, om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen wettelijke aansprakelijkheid; of
 • Als we een bedrijf of activa verkopen of aankopen; in dat geval kunnen we uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan de potentiële koper of verkoper van een zodanig bedrijf of zodanige activa.

Indien van toepassing, alvorens uw gegevens aan een derde bekend te maken, vereisen we contractueel van deze derde dat voldoende maatregelen worden genomen om die gegevens te beschermen en de geldende wetgeving na te leven.

 

5. Integriteit en veiligheid van gegevens

We streven naar het behoud van de betrouwbaarheid, juistheid, volledigheid en de gangbaarheid van de persoonsgegevens in onze databases en de bescherming van de privacy en veiligheid van onze databases. De bestaande veiligheidsmaatregelen op onze website en in onze computersystemen zijn erop gericht het verlies, misbruik of de wijziging van de door u aan ons geleverde informatie te beschermen. Helaas kunnen we niet altijd volledige veiligheid garanderen. Ongeoorloofde invoer of gebruik, hardware- of softwarestoringen, gebeurtenissen buiten onze controle en andere factoren kunnen de veiligheid van uw gegevens in gevaar brengen. Toch zullen wij voldoen aan onze verplichting om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om een passend beveiligingsniveau van persoonsgegevens te waarborgen tegen de risico's van een inbreuk op persoonsgegevens.

 

6. Bewaren van gegevens

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als redelijk nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of om te voldoen aan de geldende wettelijke of regelgevende vereisten of aan ons bewaarbeleid. We kunnen voor statistische doeleinden zonder tijdslimiet een geanonimiseerde vorm van uw persoonsgegevens bewaren, die niet langer naar u zal verwijzen, voor zover we een legitieme en wettige reden hebben om dit te doen. Als u in Californië, de Europese Economische Ruimte of in het Verenigd Koninkrijk bent gevestigd, kunt u contact met ons opnemen voor meer informatie over onze bewaartermijnen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

7. Toegang tot gegevens

Na ontvangst van uw schriftelijk verzoek en voldoende informatie waarmee we uw persoonsgegevens kunnen identificeren, maken we aan u de persoonsgegevens over u in ons bezit bekend (volgens de geldende wet). Hiervoor kunnen we een redelijke vergoeding berekenen (als de wet dit toelaat).

Verzoeken tot verwijdering van uw persoonsgegevens zijn onderhevig aan de geldende wettelijke en regelgevende vereisten of verplichtingen omtrent het beleid inzake het bewaren van documenten en onze contracten die nog van kracht zijn.

Als u een toegangsverzoek wilt indienen voor de persoonsgegevens die Tennant Group over u bezit, schrijf dan aan:

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN VS 55344-2650
V.S.
T.a.v.: Legal Department – Data Protection Manager

We verzoeken u te verzekeren dat uw persoonsgegevens juist en actueel zijn; zorg dat u de informatie die u aan ons heeft verstrekt regelmatig bijwerkt door een e-mail te verzenden naar privacy@tennantco.com, of door een brief aan ons te sturen. Als u ons inlicht dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan corrigeren, verbeteren of verwijderen we die informatie en stellen we eventuele derde ontvangers op de hoogte van de nodige veranderingen.

Betrokkenen kunnen ons vragen om hun persoonsgegevens te corrigeren, te wissen of het over te dragen naar andere organisaties. Betrokkenen hebben ook het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen, waaronder het opstellen van profielen, en om deze toestemming in te trekken wanneer wij hun toestemming hebben gevraagd om de gegevens van de betrokkene te verwerken. Betrokkenen hebben met name te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen direct marketing. Wanneer een betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die voorafgaand aan uw verzoek is uitgevoerd. Wanneer we gegevens verwerken omdat we er een legitiem belang bij hebben (zoals hierboven uitgelegd), dan heeft de betrokkene het recht om hiertegen bezwaar te maken. Wanneer we een beslissing nemen die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking en die aanzienlijke gevolgen heeft voor de betrokkene, dan heeft hij of zij mogelijk het recht de beslissing aan te vechten, zijn of haar standpunt kenbaar te maken en menselijk ingrijpen te verkrijgen.

Gebruik de hierboven vermelde contactgegevens. We streven ernaar om uw vragen binnen 72 uur te bevestigen en binnen één maand te beantwoorden, tenzij anders vereist door de wet. Deze rechten kunnen in bepaalde situaties beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer we kunnen aantonen dat we een dwingende reden of wettelijke verplichting hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken.

We hopen dat we al uw vragen kunnen beantwoorden over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Maar als u onopgeloste problemen hebt, dan hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming van de locatie waar u bent gevestigd.

 

8. Links naar andere websites

Op onze website bevinden zich soms hyperlinks naar websites die niet door ons worden geëxploiteerd. Zulke hyperlinks worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor uw referentie en gemak en impliceren geen enkele goedkeuring van de activiteiten van deze websites van derden of relatie met hun bedieners. We hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor hun gegevens- of privacypraktijken. We sporen u aan alle privacybeleidsregels die op uw locatie worden geplaatst goed door te lezen voordat u de door u bezochte website gebruikt of uw persoonsgegevens verstrekt.

 

9. Internationale gegevensoverdracht

Als u onze website bezoekt en vanuit een ander land dan het land waar onze servers zich bevinden (momenteel in de VS), heeft de communicatie onvermijdelijk de grensoverschrijdende overdracht van informatie tot gevolg.

We kunnen gegevens uitwisselen tussen leden van de Tennant Group en onze kantoren en externe verwerkers naar een land dat mogelijk niet hetzelfde niveau van privacybescherming biedt als het land waarin de gegevens zijn verzameld. Als uw persoonsgegevens worden overgedragen buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk, dan zullen wij redelijke stappen ondernemen om passende technische, organisatorische, contractuele en andere wettige middelen in te voeren om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. Als u zich in de EER of in het Verenigd Koninkrijk bevindt, kunt u contact met ons opnemen voor een kopie van de veiligheidsmaatregelen die wij hebben genomen om uw persoonsgegevens in deze omstandigheden te beschermen.

 

10. Intrekken

Als u geen informatie van ons meer wenst te ontvangen en verwijderd wilt worden van onze standaard maillijst, dan kunt u zich "afmelden" door de aanwijzingen te volgen in de e-mail die u van ons hebt gekregen of door naar ons te schrijven op het onderstaande adres. Het voltooien van het afmeldingsproces kan maximaal 28 dagen duren.

Vergeet niet dat wanneer u de informatie die u van ons ontvangt over onze producten en diensten stopzet, u daar geen voordeel meer van heeft.

 

11. Kinderen

Onze website en diensten zijn niet bedoeld voor kinderen. Als u jonger bent dan 16 jaar, vraag het dan aan uw ouder of voogd voordat u onze website of diensten gebruikt.

 

12. Toepasselijke wetgeving

Deze Privacyverklaring maakt deel uit van onze website en wordt als zodanig beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van België voor Persoonsgegevens afkomstig uit de EER, en Minnesota voor Persoonsgegevens en informatie afkomstig uit de Verenigde Staten. U gaat ermee akkoord alle uit uw gebruik van deze website voortkomende geschillen voor te leggen aan het exclusieve rechtsgebied van de rechtbanken van België en Minnesota waar van toepassing.

 

13. Feedback

Opmerkingen over deze verklaring zijn welkom. Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of een ander deel van onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met Tennant via e-mail op privacy@tennantco.com of of door naar ons te schrijven op het onderstaande adres:

Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, MN VS 55344-2650
V.S.
T.a.v.: Legal Department – Data Protection ManagerMet ® gemarkeerde merken zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen. Met TM gemarkeerde merken zijn geen geregistreerde handelsmerken en genieten bescherming krachtens de toepasselijke wetgeving.