Skip to content Skip to navigation menu

Ethiek en zakelijk gedrag


Handleiding voor zakelijk ethisch gedrag


Sinds onze oprichting in 1870 heeft Tennant Company haar reputatie van een ethische en betrouwbare partner in de markt opgebouwd. Wij streven ernaar "het juiste te doen" en proberen de hoogste niveaus van zakelijke verantwoordelijkheid na te leven. Hoge ethische normen zijn een belangrijk onderdeel van wat Tennant tot een geweldig bedrijf maakt.

De handleiding voor zakelijk ethisch gedrag van Tennant is een belangrijk hulpmiddel dat alle Tennant-medewerkers als richtlijn voor hun activiteiten kunnen gebruiken. De handleiding geldt voor iedereen bij Tennant Company, in elke regio ter wereld. Door onze individuele en collectieve inspanningen om ethisch te handelen, blijft Tennant de uitstekende, maatschappelijk verantwoorde onderneming die zij nu is. Dit document verdient veel aandacht. Neem de tijd om onze handleiding en beleidslijnen voor zakelijk ethisch gedrag te lezen.


Selecteer de juiste regio/taal voor onze Handleiding voor zakelijk ethisch gedrag:


Noord-Amerika


 

Latijns Amerika


 

Europa, Midden-Oosten en Afrika


 

Azië en Oceanië


 


 


Onethisch of illegaal gedrag en boekhoudkundige kwesties melden

Er is moed voor nodig om een ethische of juridische kwestie aan de orde te stellen. Of u nu een medewerker bent of niet, meld uw kennis of vermoedens van onethisch gedrag, inclusief schendingen van onze Handleiding voor zakelijk ethisch gedrag en vastgestelde ethische en gedragscodes voor boekhouding, interne boekhoudcontroles, audits en anticorruptiezaken. Bel de ethiek-hotlijn van Tennant 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, en een derde partij - onafhankelijk van het management van Tennant - neemt meldingen aan van bekend of vermoedelijk onethisch of onwettelijk gedrag.

Meldingen worden vertrouwelijk behandeld, in overeenstemming met de relevante wettelijke verplichtingen en richtlijnen. Hoewel we het doen van anonieme meldingen niet ontmoedigen, zijn anonieme meldingen in sommige landen waar Tennant opereert mogelijk verboden, en kunnen we een grondiger en vollediger onderzoek uitvoeren als we nadere informatie van de melder kunnen krijgen. Er worden geen disciplinaire maatregelen genomen tegen medewerkers die te goeder trouw melding maken van een overtreding of vermoede overtreding.


Onethisch of illegaal gedrag

U kunt de ethiek-hotlijn van Tennant gebruiken of rechtstreeks contact opnemen met Tennant als u kennis of een vermoeden hebt van onethisch of illegaal gedrag.

Nalevingsfunctionaris
Tennant Company
10400 Clean Street
Eden Prairie, Minnesota 55344
Telefoon: +1-763-540-1217
E-mail: corpcompliance@tennantco.com

Boekhoudkundige kwesties

Bel de ethiek-hotlijn van Tennant of schrijf de auditcommissie om een klacht in te dienen met betrekking tot de boekhouding, interne boekhoudcontroles of auditzaken van Tennant.

Auditcommissie van de Raad van Bestuur
Tennant Company
p/a Nalevingfunctionaris
10400 Clean Street
Eden Prairie, Minnesota 55344 

Ethiek-hotline van Tennant

  1. Kies het toegangsnummer voor uw land (zie tabellen per regio hieronder)
  2. Wacht op de toon
  3. Draai het nummer van de Tennant Hotline: 1-877-774-6504

NOORD- MIDDEN- EN ZUID-AMERIKA
 Land  Website  Toegangsnummer(s)
 Brazilië  Locatie  0-800-890-0288
 Canada (Engels)  Website  877-774-6504
 Canada (Français)  Website van de locatie  877-774-6504
 México  Sitio web  01-800-288-2872
 Verenigde Staten  Website  877-774-6504
AZIË-OCEANIË
 Land  Website  Toegangsnummer(s)
 Australië  Website  1-800-881-011
 中国  网站  Shanghai/Guangzhou: 108-10 
 Beijing: 108-710
 भारत  वेबसाइट  000-117
 日本  ウェブサイ  0034-811-001
 Nieuw-Zeeland  Website  000-911
EUROPA
 Land  Website  Toegangsnummer(s)
 België  Website  0-800-100-10
 Frankrijk  Website van de locatie  0-800-99-0011
 Deutschland  Webseite  0-800-225-5288
 Italia  Sito Web  800-172-444
 Nederland  Website  0800-022-9111
 Norge  Nettsted  800-190-11
 Portugal  Locatie  800-800-128
 España  Sitio web  900-99-0011
 Sverige  Hemsida  020-799-111
 Verenigd Koninkrijk  Website  0-800-89-0011

Met ® gemarkeerde merken zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen. Met TM gemarkeerde merken zijn geen geregistreerde handelsmerken en genieten bescherming krachtens de toepasselijke wetgeving.