Skip to content Skip to navigation menu

De robotica-revolutie en uw schoonmaakbedrijf

Inleiding: De groei van robotica vandaag


We weten allemaal dat technologie sneller dan ooit groeit. Computers, het Internet of Things, robotica en andere soorten automatisering veranderen de manier waarop bedrijven werken, van de manier waarop goederen worden geproduceerd en gedistribueerd tot de manier waarop mensen werken en het soort werk dat ze doen. En naarmate technologieën evolueren, worden ze meestal betaalbaarder, geavanceerder en universeler. Dit geldt met name voor robots.

De geavanceerde robots van vandaag worden op meer manieren dan ooit gebruikt. En hun groei neemt alsmaar toe. Uiteraard bestaan er al lange tijd robots. Sinds het midden van de twintigste eeuw zijn bedrijven zich bewust geworden van de waarde van machines voor het uitvoeren van eenvoudige, repetitieve, zware of gevaarlijke taken, en ook van de manier waarop ze mogelijkheden kunnen scheppen voor medewerkers en hen vrij kunnen maken om tijd te besteden aan taken met een hogere waarde.

Alle soorten bedrijven erkennen steeds meer de impact die robotica en innovatie kunnen hebben om hun bedrijven - en zelfs hun medewerkers - productiever en efficiënter te maken. Elke sector die redundante, repetitieve taken in zijn activiteiten heeft, kan potentieel een aanzienlijk voordeel behalen door gebruik te maken van de kracht van gerobotiseerde machines. Wat betreft productiviteit voorspelt de Boston Consulting Group zelfs dat robotica de komende 10 jaar verantwoordelijk zal zijn voor een stijging van 30%.1

Robotica kan bedrijven ook helpen concurrerender te worden. Dit is met name belangrijk voor kleine tot middelgrote bedrijven die de ruggengraat vormen van zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. De extra stimulans voor productiviteit en efficiëntie helpt deze kleinere bedrijven te concurreren op grotere schaal, of waar de arbeidsmarkt krapper is. Automatisering helpt ook grote bedrijven om te concurreren, en geeft hen een voorsprong door de snelheid van productontwikkeling en -levering op te voeren.

In dure landen waar arbeid en hulpmiddelen bijzonder duur zijn, kunnen bedrijven met robots delen van hun bedrijf terugnemen die eerder werden uitbesteed. Als het op werkgelegenheid aankomt, is de grootste bedreiging in feite niet automatisering zoals soms wordt gedacht, maar het onvermogen voor bedrijven om te gedijen en concurrerend te blijven.2 In plaats van medewerkers te vervangen, kunnen robotica en automatisering helpen hun potentieel te maximaliseren door nieuwe kansen te creëren om taken uit te voeren die een grotere impact hebben op de bedrijfsresultaten.

De impact van robotica op werkgelegenheid


De impact van robotica op werkgelegenheid


Vaak wordt van robots gezegd dat ze de mens overbodig maken, maar de realiteit is heel anders. Mensen zullen altijd nodig zijn om het soort werk te doen dat alleen mensen kunnen doen. Ondanks al hun flitsendheid en innovatie zijn robots nog steeds alleen maar machines. En als machines zijn ze op hun best wanneer ze fysieke, routinematige, alledaagse taken doen die geen denkwerk en/of finesse vereisen. Dat komt omdat robots een vooraf gedefinieerde set regels en instructies gebruiken om een taak uit te voeren. Het beste van twee werelden ontstaat wanneer robots en mensen samenwerken en doen wat elk van hen het beste doet, waarbij een evenwicht wordt gevonden tussen technische taken die machines kunnen uitvoeren en verfijnde taken die alleen mensen kunnen uitvoeren, zoals beslissingen nemen, creativiteit, of fijne handvaardigheid.

Daarom zijn veel van de huidige robots meer dan ooit op samenwerking gericht, vaak als aanvulling op en ondersteuning van hun menselijke collega's. Deze samenwerkingsrobots, of co-bots, werken samen met mensen en helpen bedrijven en medewerkers productiever te worden dan ooit tevoren.

Volgens onderzoeksbureau Loup Ventures vertegenwoordigt de huidige markt voor industriële robots het grootste potentieel van alle verkochte robots (61%), maar zullen samenwerkingsrobots, dankzij de vooruitgang op het gebied van computers, kunstmatige intelligentie en bewegingsdetectie, een van de snelst groeiende markten in de robotruimte zijn - goed voor 34% van alle verkochte industriële robots tegen 2025.3

In de toekomst zullen robots en mensen in tandem blijven samenwerken. Dat komt omdat een zeer klein deel - minder dan 10 procent - van alle banen volledig automatiseerbaar is.4 (En ongeveer 60 procent van de banen bevat ten minste enkele taken die volledig geautomatiseerd kunnen worden.) Dus denk niet dat de machines het binnenkort zullen overnemen. In plaats daarvan zal er altijd behoefte zijn aan mensen om het soort taken uit te voeren dat alleen mensen kunnen doen.

Ook al kan de robotica in bepaalde beroepen een achteruitgang veroorzaken, toch zal de automatisering veel meer mogelijkheden voor de toekomstige medewerkers veranderen, en ook creëren. Voorspeld wordt dat de automatisering veel nieuwe beroepen zal creëren die nu nog niet bestaan, net zoals de technologieën uit het verleden dat hebben gedaan, waardoor nieuwe en betere kansen ontstaan voor degenen die nu repetitief werk doen. Volgens het onderzoeksbureau Million Insights heeft bijvoorbeeld het gebruik van industriële robots in China de arbeiders efficiënter gemaakt, waardoor de kosten zijn gedaald en de stilstandtijd met een ongelooflijke 80 procent is verkort.5

Tegenwoordig is er in veel industrieën sprake van een positieve netto banengroei als gevolg van robotica.6 Hiervan profiteren vooral handmatige en dienstverlenende beroepen die op zijn minst een aantal redundante of repetitieve taken omvatten. In plaats van medewerkers te verdringen of hun banen overbodig te maken, stelt automatisering medewerkers in staat sommige van hun alledaagse verantwoordelijkheden op te geven en zich in plaats daarvan te concentreren op taken die hoger gekwalificeerd, hoogwaardiger en beter betaald zijn - taken die niet alleen interessanter en boeiender zijn, maar die ook meer waarde voor hun bedrijf opleveren.


Soorten commerciële robots

Commerciële robots vallen in twee categorieën: industrieel en service. Industriële robots zijn programmeerbare robots die worden gebruikt voor productie- en andere industriële taken, waaronder lassen, schilderen of andere vervaardigingsprocessen. Servicerobots worden gebruikt voor niet-productietaken en kunnen worden onderverdeeld in persoonlijke en professionele servicerobots.

Persoonlijke servicerobots, zoals gerobotiseerde vloerstofzuigers, zijn op de consument gerichte robots die worden gebruikt voor het automatiseren van taken in huis. Professionele servicerobots zijn bedrijfsgericht en worden gebruikt voor een breed scala aan commerciële doeleinden die worden beheerd door een getrainde gebruiker. Dit soort servicerobots automatiseren commerciële processen die al dan niet binnen de industriële sector kunnen vallen. Voorbeelden zijn reinigingsrobots voor openbare plaatsen, leveringsrobots in kantoren of ziekenhuizen, brandweerrobots, revalidatierobots en operatierobots in ziekenhuizen.

De International Federation of Robotics (IFR) voorspelt een gemiddelde groei van 20% tot 25% tussen 2018 en 2020 voor de markt van de professionele servicerobots, die 27 miljard dollar in waarde zal bereiken. Logistieke toepassingen vertegenwoordigen het grootste deel van de markt voor professionele servicerobots. Deze robots worden meestal gebruikt voor palletiseren, verzamelen van producten en verplaatsen van goederen binnen een magazijn om de uptime en efficiëntie te verbeteren.

Reinigingsrobots zijn een nieuw en snel groeiend segment van de robotindustrie dat zich kan bezighouden met verschillende reinigingstaken, afhankelijk van de behoeften van de faciliteit waar ze worden ingezet. Reinigingsrobots vallen onder de categorie autonoom geleid voertuig (AGV) of autonoom mobiele robot (AMR). AGV's beschikken over minimale intelligentie aan boord en kunnen alleen eenvoudige programmeerinstructies volgen. AMR's daarentegen bevatten over het algemeen meer geavanceerde, flexibele en kosteneffectieve technologie die geavanceerdere navigatie en beweging mogelijk maakt.De groei van industriële robots

De groei van industriële robots


De International Federation of Robotics heeft voorspeld dat er in 2018 1,3 miljoen industriële robots in gebruik zullen zijn, waarbij de omzetgroei jaar na jaar recordniveaus zal bereiken. Volgens Million Insights is de wereldwijde markt voor industriële robotica in 2020 naar verwachting 40 miljard dollar waard, een stijging van meer dan 15 miljard dollar sinds 2013.7 En het gaat alleen maar sneller. Volgens onderzoek van Loup Ventures zal de markt voor industriële robotica in het komende decennium naar verwachting met 175% groeien.8

Momenteel voeren industriële robots slechts ongeveer 10% uit van de dagelijkse productietaken die geautomatiseerd zouden kunnen worden, zoals assemblage, verpakking en materiaalverwerking. Zelfs nu de geavanceerde robottechnologie terrein wint, is er nog veel ruimte voor groei - en daarmee ook een enorm potentieel voor bedrijven om concurrerender en productiever te worden.

De Boston Consulting Group schat dat robots in 2025 voor 25 procent geautomatiseerd zullen kunnen werken, waarbij de grootste impact zal worden gegenereerd in landen die momenteel investeren in geavanceerde productietechnologieën. Deze omvatten Zuid-Korea, China, Japan, Duitsland en de Verenigde Staten - vijf landen die nu verantwoordelijk zijn voor bijna 80 procent van de wereldwijde robotica-aankopen. In de toekomst zal de wereldwijde marktgroei van robotica naar verwachting worden aangedreven door de behoefte van fabrikanten om de operationele kosten te verlagen. Het McKinsey Global Institute voorspelt dat tot de helft van de totale productiviteitsgroei die nodig is om in de komende 50 jaar een groei van het BBP met 2,8% te verzekeren, zal worden aangedreven door automatisering.

Hoewel roboticatechnologie de weg van de toekomst lijkt te zijn, is het al wijdverspreid in uiteenlopende industrieën zoals productie, logistiek, detailhandel, gezondheidszorg, defensie, en zelfs landbouw. Toch zijn er nog steeds mogelijkheden en potentieel op het gebied van robotica in opkomst, naarmate bedrijven de vele manieren waarop ze gebruikt kunnen worden, blijven verkennen.

Wat reinigingsrobots voor uw bedrijf kunnen doen


Hoewel het omarmen van robotica een belangrijke onderneming en investering kan zijn, is het geen alles-of-niets-prospect. Gerobotiseerde reinigingsmachines kunnen vooruitstrevende bedrijven helpen om baanbrekende roboticatechnologie op een vrij toegankelijke manier te benutten. Het kan ook een concurrentievoordeel opleveren door een verbetering van de productiviteit en het behoud van medewerkers, en nieuwe mogelijkheden bieden voor marketing en public relations door merkversterking.

Dit soort professionele servicerobots bieden een breed spectrum aan zakelijke voordelen, afhankelijk van de behoeften van een bedrijf. Voor faciliteitsbeheerders is de noodzaak om efficiënter en effectiever te werken altijd belangrijk, omdat ze voortdurend streven om processen te verbeteren, duurzame praktijken te verhogen en de werkzaamheden te stroomlijnen.

Voor reinigingsfirma's (Building Service Contractors, BSC's) kunnen gerobotiseerde reinigingsmachines een krachtig voordeel opleveren in een sector die te maken heeft met enorme concurrentie en een hoog verloop. Momenteel concurreren er meer dan 54.000 BSC's om de wereldwijde markt voor schoonmaakdiensten (naar verwachting $ 74 miljard dollar in 2022),9 en naar schatting verliest het gemiddelde schoonmaakbedrijf elk jaar tot 55% van zijn klantenbestand vanwege slechte service.10 Gerobotiseerde reinigingsmachines kunnen deze uitdagingen aanpakken door de reinigingssnelheid en -consistentie te verhogen, prestatietracking te gebruiken om middelen te optimaliseren, het personeelsverloop te verminderen en meer.

Reinigingsrobots zijn bij uitstek geschikt voor vele soorten sectoren en omgevingen, waaronder, maar niet beperkt tot, grote winkels, winkelcentra, luchthavens en supermarkten. En de markt voor deze machines is explosief aan het groeien, volgens een studie van Markets and Markets zal hij tegen 2020 2,5 miljard dollar waard zijn. Daarvan zijn vloerreinigingsrobots de grootste en snelst groeiende categorie.11

Maar ondanks de voordelen zijn schoonmaakrobots niet noodzakelijk de juiste keuze voor elk bedrijf. Aangezien de machines een bepaalde hoeveelheid fysieke ruimte vereisen, moet een bedrijf bepalen of hun omgeving bevorderlijk is voor robotica, en ook of de technologie al dan niet aan hun specifieke behoeften en vereisten zou voldoen. Is het bedrijf bovendien in staat om gerobotiseerde reinigingsmachines in hun huidige bedrijfsvoering op te nemen? Beschikt het over de nodige middelen en systemen om de gebruikers op te leiden en een vlotte overgang te maken naar de nieuwe technologie? Door nauw samen te werken met een ervaren, servicegerichte adviespartner kunt u uw unieke situatie en doelstellingen beoordelen en bepalen of reinigingsrobots voor u zinvol zijn. Enkele praktische voordelen van gerobotiseerde reinigingsmachines

Enkele praktische voordelen van gerobotiseerde reinigingsmachines


Gerobotiseerde reinigingsmachines bieden veel praktische voordelen voor zowel faciliteitsbeheerders als BSC's; van het verhogen van de productiviteit tot het verbeteren van het behoud van medewerkers en het verminderen van de kans op ongevallen. Robots zijn van nature gebouwd om te werken waar en wanneer u ze nodig hebt, wat de gebruikers een grote hoeveelheid mogelijkheden en flexibiliteit biedt.

Een robot die op de achtergrond schoonmaakt, is als het toevoegen van meer consistente, betrouwbare medewerkers aan uw team. Door een aantal repetitieve, redundante taken over te nemen die machines gemakkelijk kunnen doen (zoals vegen en dweilen), maken gerobotiseerde reinigingsmachines medewerkers vrij om meer energie en aandacht te besteden aan taken die een grotere impact kunnen hebben - taken die alleen mensen kunnen doen - en die een directer effect hebben op het bedrijfsresultaat. Deze "co-bot"-praktijk kan meer gespecialiseerde reinigingstaken omvatten, of geheel andere taken.

Door gebruik te maken van gerobotiseerde reinigingsmachines kunnen schoonmaakploegen ook sneller en efficiënter werken, waardoor ze meer faciliteiten sneller kunnen bedienen, hun serviceniveau kunnen opvoeren, en de klanten tevredener kunnen houden. En omdat medewerkers meer tijd hebben voor taken die een hogere impact op het bedrijfsresultaat hebben, zijn hun tijd en arbeid uiteindelijk waardevoller voor het bedrijf.

Robots kunnen ook een rol spelen bij het veiliger maken van werkomgevingen door ongevallen en fouten als gevolg van menselijke fouten te verminderen. Nachtelijke schoonmaakploegen kunnen bijvoorbeeld moe worden en beoordelingsfouten maken of hun concentratie verliezen. Dit kan leiden tot ongevallen en beschadigde apparatuur, structuren of producten. Sommige van deze fouten kunnen duur zijn. Gerobotiseerde reinigingsmachines daarentegen zijn geprogrammeerd om betrouwbaar en consistent te zijn. Velen hebben ingebouwde veiligheidsfuncties die beschermen tegen ongevallen, of ze nu onafhankelijk van of in samenwerking met menselijke medewerkers worden gebruikt. Door het gebruik van sensoren, lasers en camera's beperken robots de blootstelling aan schade.

Veel van de huidige gerobotiseerde reinigingsmachines bieden het nieuwste op het gebied van duurzame reinigingsoplossingen, technologieën en apparatuur, net als hun niet-robotische tegenhangers. Naast andere voordelen kunnen ze bedrijven helpen hun impact op het milieu te verminderen en een schonere, gezondere werkplek te creëren. De machines van Tennant minimaliseren bijvoorbeeld de impact op het milieu in zeven belangrijke categorieën, waaronder energie, CO2-uitstoot, ozon, smog, zuur, eutrofiëring en deeltjes.12 Dit is niet alleen geweldig voor het milieu, maar het is ook kosteneffectief. De machines van vandaag vereisen minder water en minder chemicaliën - dat bespaart geld op benodigdheden en vermindert de uitvaltijd, waardoor de schoonmaakploegen productiever worden. Hierdoor kunnen bedrijven hun bedrijfsresultaat verbeteren en kunnen met name BCS's een concurrentievoordeel op de markt behalen.Hoe het bijhouden van gegevens en prestaties de activiteiten kan verbeteren

Hoe het bijhouden van gegevens en prestaties de activiteiten kan verbeteren


Gegevenstracking wordt steeds belangrijker en wijdverspreid over bedrijven, technologie en het leven in het algemeen, van verkoopgegevens tot financiële gegevens, tot GPS-gegevens, gezondheidsgegevens en nog veel meer. De manier om uw proces te optimaliseren voor de beste resultaten is om te weten waar u bent, het te meten ten opzichte van waar u wilt zijn en vervolgens de gegevens te gebruiken om aanpassingen te maken.

Voor BSC's en faciliteitsbeheerders die hun prestaties willen maximaliseren met minimale investeringen, is gegevenstracking een uitstekende oplossing. Het kiezen van gerobotiseerde reinigingsmachines met gegevensrapportagetechnologie geeft vlootbeheerders meer inzicht in de schoonmaakprestaties, waardoor ze deze kunnen optimaliseren en belangrijke prestatie-indicatoren kunnen volgen. Dit kan bedrijven helpen de efficiëntie te verhogen, kosten te verlagen, de bedrijfstijd en de omvang van de vloot te maximaliseren, gezondheid en veiligheid te waarborgen, minder fouten te maken en verbeterpunten te identificeren.

Een enquête van Cleaning Maintenance & Management onder bijna 400 faciliteiten in de VS vergeleek de schoonmaakprestaties tussen vloten die traditionele, niet-prestatiegerichte normen gebruiken en wagenparken die gegevensgestuurde normen gebruiken. Niet alleen behaalden de gegevensgestuurde vloten bijna 23 procent meer productiviteit overdag, wat netheid en uiterlijk betrof, scoorden ze meer dan 20 punten hoger op een 100-puntenschaal. Het verbaast dan ook niet dat de door gegevens aangestuurde vloten ook een consistent hogere klanttevredenheid boekten dankzij hun efficiëntere en effectievere reinigingsprestaties.13

Een andere manier om prestatiegegevens te benutten is door het genereren van een wekelijks bewijs van servicerapport. Het rapport geeft BSC's of schoonmaakteams de mogelijkheid om hun klanten de concrete statistieken te geven om te bewijzen dat ze de gecontracteerde ruimte (of ruimtes) hebben schoongemaakt voor de gecontracteerde hoeveelheid tijd. Deze waardevolle informatie kan met de klanten gedeeld worden als bewijs dat anders zou afhangen van het woord van de BSC in plaats van ware feitelijke gegevens.

Voor BSC's kunnen het bewijs van servicerapport en andere krachtige oplossingen voor activabeheer overtuigende onderscheidende factoren zijn om extra waarde te bieden aan hun bestaande klanten en nieuwe klanten binnen te halen. Voor faciliteitsbeheerders stelt het hen in staat om hun middelen te optimaliseren en efficiënter te werken, waardoor budgetten en prestatieresultaten worden gemaximaliseerd.

Hoewel gebruiksgegevens een momentopname van de vlootprestaties bieden, ligt het werkelijke potentieel van de technologie in de vele manieren waarop gebruikers de gegevens kunnen gebruiken om nieuwe inzichten te ontwikkelen, kansen te identificeren en hun resultaten te verbeteren.Gerobotiseerde reinigingsmachines helpen medewerkers te behouden en aan te trekken


De schoonmaakindustrie staat bekend om zijn hoge verloop. De banen zijn niet erg glamoureus en medewerkers doen het soms op tijdelijke basis, tussen andere banen door. Dit kan het moeilijk maken om personeel te behouden. Bovendien is de huidige arbeidsmarkt zeer beperkt. De werkloosheid is het laagst in decennia en de werkgevers hebben moeite om vacatures te vervullen. Om deze huidige uitdagingen het hoofd te bieden, biedt robotica verschillende voordelen die kunnen helpen bij het behouden en aantrekken van medewerkers.

Ten eerste kan robotica helpen bij het behoud van medewerkers door de werktevredenheid, prestaties en algehele werkkwaliteit te verbeteren. De training in hightech apparatuur verbetert de vaardigheden van de medewerkers, waardoor ze zich meer gewaardeerd kunnen voelen en meer aantrekkelijke medewerkers kunnen worden (en hun carrièremogelijkheden kunnen vergroten).

Gerobotiseerde reinigingsmachines kunnen bedrijven ook helpen om bestaande medewerkers elders in te zetten. Nu ze minder tijd kwijt zijn aan routinematige, repetitieve taken, hebben de medewerkers meer tijd om zich te concentreren op andere reinigingstaken, zoals ramen zemen, badkamers schoonmaken, bevoorrading, afval legen, enz. - taken waarvoor een mens nodig is. Door medewerkers vrij te maken, krijgen ze ook de mogelijkheid om met klanten te communiceren, producten te verkopen, of getraind te worden om taken te doen die een directere impact hebben op de inkomsten van een bedrijf.

Door medewerkers bevredigender, minder alledaags werk te geven, zijn ze tevredener en meer gemotiveerd. Ook kan het hun betrokkenheidsniveau verhogen omdat ze niet zoveel tijd hoeven te besteden aan alledaagse, repetitieve taken. Voor een werkgever leidt het hebben van tevreden, meer betrokken medewerkers tot een lager verloop, hoger behoud en lagere kosten, omdat er minder middelen nodig zijn voor het aannemen, interviewen en aanwerven van personeel.

Voor bedrijven die problemen hebben met het vullen van posities, kunnen gerobotiseerde reinigingsmachines helpen door huidige medewerkers in staat te stellen meer te bereiken in minder tijd, waardoor minder medewerkers het werk van een grotere ploeg kunnen uitvoeren. En als het gaat om het aantrekken van potentiële medewerkers, brengt robotica een bepaalde cool-factor met zich mee die aantrekkelijk is voor degenen die geïnteresseerd zijn in het werken voor een vooruitstrevend bedrijf. Het omarmen van robotica creëert de perceptie dat een bedrijf een betere plaats is om te werken, en één die innovatie op prijs stelt. Dit kan een bedrijf een voorsprong geven op de concurrentie als het gaat om het aantrekken van medewerkers.Gerobotiseerde reinigingsmachines kunnen uw bedrijfsmerk versterken

Gerobotiseerde reinigingsmachines kunnen uw bedrijfsmerk versterken


Voor zowel faciliteitsbeheerders als BSC's kan de invoering van een gerobotiseerd schoonmaakprogramma het merkimago van een bedrijf aanzienlijk verbeteren door het te positioneren als een vooruitdenkende, innoverende leider. De invoering van een roboticaprogramma is goed voor de public relations, en kan bedrijven helpen de aandacht te trekken, zich van de concurrentie te onderscheiden, en het interne moreel op te krikken. Bedrijfsinnovatie is altijd een bron van trots die medewerkers motiveert en enthousiast maakt, vooral wanneer het gepaard gaat met tastbare voordelen die hun dagelijks leven verbeteren. Als marketingtool bieden gerobotiseerde reinigingsmachines de mogelijkheid voor allerlei nieuwe marketinginitiatieven - manieren om huidige klanten en prospects te informeren over hoe het bedrijf robottechnologie omarmt.

Voor BSC's bieden gerobotiseerde reinigingsmachines een sterkere manier om op te vallen in de concurrerende commerciële schoonmaakmarkt. Naast enkele van de andere eerder genoemde voordelen, zoals verhoogde consistentie, betrouwbaarheid en bewijs van servicerapporten, creëren robotmachines de perceptie van hogere kwaliteit, betere prestaties, gezondheid, duurzaamheid, veiligheid en betrouwbaarheid, die allemaal de huidige zakelijke relaties kunnen verdiepen en helpen verkopen aan prospects. Ook kunnen ze leiden tot betere prestatieresultaten, die kunnen zorgen voor blijere, trouwere, langer blijvende klanten.

Uit onderzoek blijkt dat schone voorzieningen meetbare gezondheids- en veiligheidsvoordelen opleveren, waardoor het arbeidsverzuim met maar liefst 46 procent daalt.14 En in openbare ruimtes zoals winkelcentra en supermarkten zijn reinheid - en in het bijzonder brandschone vloeren - essentieel voor de klanttevredenheid. Op deze manier kunnen de verbeterde prestaties van gerobotiseerde reinigingsmachines een bedrijf helpen een betere klantervaring te creëren en hogere normen te leveren die hun algehele merk versterken en ervoor zorgen dat klanten terugkomen.

Gerobotiseerde schoonmaakmachines kunnen ook de merkstatus van een bedrijf verhogen, alleen al door hun fysieke aanwezigheid. Hoewel ze de flexibiliteit bieden om op elk moment, dag en nacht in alle soorten omstandigheden te werken, kunnen gerobotiseerde reinigingsmachines een sterk zichtbare aanwezigheid zijn die de mensen doet stoppen en opmerken. Een zelfrijdende reinigingsrobot maakt indruk op een luchthaven, winkelcentrum of grote winkel. In zekere zin is het een soort bewegend reclamebord - een immaterieel voordeel dat zijn vruchten kan afwerpen door een hogere merkperceptie, klantenbinding, en herinnering. Het is een visuele weergave van de toewijding van een bedrijf aan innovatie die een positieve weerspiegeling is van het merk. Daarom is het zo belangrijk om een productiepartner te kiezen die niet alleen de machine zelf ondersteunt, maar door zijn expertise, begeleiding en inzicht, het grotere merk als geheel.Een partner in gerobotiseerde reinigingsmachines kiezen

Een partner in gerobotiseerde reinigingsmachines kiezen


Het kopen van een gerobotiseerde reinigingsmachine is een begin. Maar leren om het te gebruiken en de volledige waarde ervan te maximaliseren is de echte sleutel om de vruchten te plukken. Als het gaat om inkoop, is het belangrijk om voldoende onderzoek te doen en een fabrikant te kiezen die niet alleen duurzame apparatuur van hoge kwaliteit bouwt, maar ook de technische ondersteuning en service biedt, evenals de logistieke en zakelijke expertise, om bedrijven te helpen hun nieuwe apparatuur effectief in hun activiteiten te integreren, ongeacht de omvang van hun bedrijf.

Onthoud in de eerste plaats dat een reinigingsmachine nog altijd gewoon dat is: een reinigingsmachine. Hoewel robottechnologie veel voordelen biedt, komt het erop neer dat reinigingsmachines uitstekend moeten kunnen schoonmaken - en dat op een duurzame en kosteneffectieve manier. Wanneer u een partner in robotica overweegt, is het gunstig er een te kiezen met een sterke reputatie in het bouwen van betrouwbare reinigingsmachines, en met een mechanisch en technisch ondersteuningsnetwerk voor als er iets mis gaat.

De recente groei in de reinigingsrobotsector heeft geleid tot veel nieuwe toetredingen tot de markt van reinigingsmachines. Veel van deze bedrijven hebben niet veel geschiedenis of reputatie. Om het meeste uit uw gerobotiseerde reinigingsmachines te halen, kan het waardevol zijn om een productiepartner te selecteren met een bewezen staat van dienst en reputatie op het gebied van kwaliteit, service, ondersteuning en training, die weet wat er nodig is om toonaangevende reinigingsmachines te ontwerpen en deze soepel te integreren in de bedrijfsvoering. Om de partner te vinden die het beste aansluit bij uw bedrijf en doelen, kan het nuttig zijn om verschillende fabrikanten te onderzoeken voordat u een beslissing neemt.

Naast het kiezen van een kwaliteitsmachine is een ander punt van overweging het kiezen van een fabrikant die meer zal zijn dan alleen maar een fabrikant. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in robotica zijn op zoek naar partners die met hun mensen kunnen samenwerken om te helpen bij de verandering van bedrijfsprocessen en veranderingsmanagement. Ze willen hun vloot kopen bij een bedrijf dat bekend staat om zijn uitstekende klantenservice, training en technische ondersteuning; een fabrikant met het netwerk om schaalbare robotica-oplossingen te implementeren, trainen en in te zetten voor bedrijven van elke omvang, van een magazijn tot een luchthaven en een internationale winkelketen. Zijn gerobotiseerde reinigingsmachines geschikt voor u?


De snelle evolutie van robotica heeft veel nieuwe kansen gecreëerd voor bedrijven om concurrerend te blijven en de productiviteit te verhogen, terwijl ook de werkkwaliteit en de werkgelegenheidsvooruitzichten voor medewerkers zijn verbeterd. Tegenwoordig nemen samenwerkende co-bots een reeks repetitieve taken op zich, waardoor hun menselijke collega's meer tijd kunnen besteden aan werk met een hogere waarde. Dit is goed voor zowel medewerkers als werkgevers, die hun medewerkers elders kunnen inzetten om een grotere impact te hebben op het bedrijfsresultaat.

Vooral reinigingsrobots hebben de laatste jaren een enorme groei doorgemaakt, naarmate ze geavanceerder en praktischer zijn geworden en naadloos kunnen samenwerken met bestaande bedrijven van bijna elke omvang. Voor faciliteitsbeheerders en BSC's bieden gerobotiseerde reinigingsmachines krachtige voordelen, van hogere snelheid en consistentie tot gedetailleerde prestatietracking en merkversterking. Maar ook al worden ze in record-aantallen ingevoerd, toch zijn gerobotiseerde schoonmaakmachines niet noodzakelijk geschikt voor elk bedrijf. Daarom is het belangrijk om met een ervaren partner te spreken die de nodige kennis van zaken heeft om u te helpen uw situatie te evalueren en te beslissen wat het beste is voor uw organisatie.Opmerkingen:


1International Federation of Robotics (April 2017). The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs. https://ifr.org/img/office/IFR_The_Impact_of_Robots_on_Employment.pdf

2International Federation of Robotics (April 2017). The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs. https://ifr.org/img/office/IFR_The_Impact_of_Robots_on_Employment.pdf

3Matthews, Kayla (Mei 2018). Robotiq. 10 Key Robotics Statistics You Need to Know. https://blog.robotiq.com/10-key-statistics-about-robotics-you-need-to-know

4McKinsey Global Institute (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.

5Saran, Cliff (Maart 2018). Industrial Robots Set to Cut Out Human Workforce. https://www.computerweekly.com/news/252436737/Industrial-robots-set-to-cut-out-human-workforce

6McKinsey Global Institute (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.

7Saran, Cliff (Maart 2018). Industrial Robots Set to Cut Out Human Workforce. https://www.computerweekly.com/news/252436737/Industrial-robots-set-to-cut-out-human-workforce

8Matthews, Kayla (Mei 2018). 10 Key Robotics Statistics You Need to Know. https://blog.robotiq.com/10-key-statistics-about-robotics-you-need-to-know

9Marshall, Nick (April 2018). The Economic Challenges Facing Commercial Cleaning. https://blog.ammex.com/the-economic-challenges-facing-commercial-cleaning/#.XIp2nBNKjOS

10Franchise Help. Cleaning Industry Analysis 2018—Cost & Trends. https://www.franchisehelp.com/industry-reports/cleaning-industry-analysis-2018-cost-trends/

11Beecher, Stephanie S. Commercial Cleaning and Technology Collide. https://www.cleanlink.com/cp/article/Commercial-Cleaning-And-Technology-Collide---20742

12https://www.tennantco.com/nl_nl/home/machines/technologies-and-innovations/ec-h2o-technology.html

13Tennant (2015) Leveraging Data to Drive BSC Performance: A Practical Introduction to Asset and Cleaning Operations Management for Building Service Contractors.

14Tennant (2015) Leveraging Data to Drive BSC Performance: A Practical Introduction to Asset and Cleaning Operations Management for Building Service ContractorsBronnen:


Beecher, Stephanie S. Commercial Cleaning and Technology Collide. https://www.cleanlink.com/cp/article/Commercial-Cleaning-And-Technology-Collide---20742

Benevides, Chris (November 2016). 7 Cost-Saving Benefits of Automated Guided Vehicles (AGVs). https://www.conveyco.com/7-cost-saving-benefits-automated-guided-vehicles-agvs/

Benevides, Chris (November 2016). The Advantages and Disadvantages of Automated Guided Vehicles (AGVs). https://www.conveyco.com/advantages-disadvantages-automated-guided-vehicles-agvs/

Elliot, Vince. Comparison of Key Industry Performance Metrics: An Abbreviated View of some of our findings, Cleaning & Maintenance Management. https://www.cmmonline.com/articles/comparison-of-key-industry-performance-metrics

Franchise Help. Cleaning Industry Analysis 2018—Cost & Trends. https://www.franchisehelp.com/industry-reports/cleaning-industry-analysis-2018-cost-trends/

International Federation of Robotics (April 2017). The Impact of Robots on Productivity, Employment and Jobs. https://ifr.org/img/office/IFR_The_Impact_of_Robots_on_Employment.pdf

Marshall, Nick (April 2018). The Economic Challenges Facing Commercial Cleaning. https://blog.ammex.com/the-economic-challenges-facing-commercial-cleaning/#.XIp2nBNKjOS

Matthews, Kayla (Mei 2018). 10 Key Robotics Statistics You Need to Know. https://blog.robotiq.com/10-key-statistics-about-robotics-you-need-to-know

McKinsey Global Institute (December 2017). Jobs Lost, Jobs Gained: Workforce Transitions in a Time of Automation.

McSweeney, Kelly (Maart 2017). Industrial Robots Are Good for the Economy, Study Suggests. https://www.zdnet.com/article/industrial-robots-are-good-for-the-economy/

Murphy, Andrew (Juni 2017). Industrial: Robotics Outlook 2025. https://loupventures.com/industrial-robotics-outlook-2025/

Otto Motors (Oktober 2017). How Industrial Robotics Create a More Productive Work Environment for Employees, https://ottomotors.com/blog/industrial-robotics-and-employees

Reports n Reports (Juli 2017). Industrial Robotics Market by Type (Articulated, Cartesian, SCARA, Parallel, Collaborative Robots), Industry (Automotive, Electrical & Electronics, Metals & Machinery, Pharmaceuticals & Cosmetics), and Geography—Global Forecast to 2023. https://www.reportsnreports.com/reports/166950-industrial-robotics-market-global-forecast-analysis-by-applications-functions-product-geography-2012-2017.html

Saran, Cliff (Maart 2018). Industrial Robots Set to Cut Out Human Workforce. https://www.computerweekly.com/news/252436737/Industrial-robots-set-to-cut-out-human-workforce

Soergel, Andrew (Februari 2015). Robots Could Cut Labor Costs 16 Percent by 2025. https://www.usnews.com/news/articles/2015/02/10/robots-could-cut-international-labor-costs-16-percent-by-2025-consulting-group-says

Tennant (Oktober 2018). 5 vragen om te stellen bij het overwegen van gerobotiseerde reinigingsmachineshttps://www.tennantco.com/en_us/blog/2018/10/robotic-cleaning-machine-considerations.html?icid=robotic-cleaning-machines

Tennant (2015) Gebruikmaken van gegevens om BSC-prestaties te genereren: A Practical Introduction to Asset and Cleaning Operations Management for Building Service Contractors.

Tennant (Januari 2019). Soorten industriële robots in productie en opslaghttps://www.tennantco.com/en_us/blog/2019/01/industrial-robots-2019.html


Met ® gemarkeerde merken zijn geregistreerde handelsmerken in de Verenigde Staten en/of andere landen. Met TM gemarkeerde merken zijn geen geregistreerde handelsmerken en genieten bescherming krachtens de toepasselijke wetgeving.